CHỨNG NHẬN

Tâm An Phúc luôn tuân thủ theo quy định của Bộ Y tế ban hành trong việc điều hành và triển khai bếp ăn tập thể tại khách hàng. Được Phòng kinh tế Biên Hòa cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm chứng nhận số 39/2016/NNPTNT-BH cho sản phẩm rong biển chay

Mục đích cuối cùng của chúng ta là “Chất lượng bữa ăn được đảm bảo, an toàn vệ sinh thực phẩm được cam kết“. Vì chúng tôi

  1. Tuyệt đối tuân thủ các quy định về nhiệt độ bảo quản đối với các loại thực phẩm khác nhau theo quy định về nhiệt độ bảo quản thực phẩm.
  2. Dán nhãn ghi rõ ngày, tháng nhập thực phẩm, người cung cấp và xuất kho theo nguyên tắc “VÀO TRƯỚC – RA TRƯỚC”.
  3. Thực phẩm phải được bảo quản trong những kệ và đồ dùng chuyên dùng, NGHIÊM CẤM để thực phẩm trực tiếp trên mặt đất.
Chứng nhận an toàn thực phẩm

Chứng nhận đủ an toàn thực phẩm để chế biến sản phẩm